ماموریت هاي سامانه مدیریت شهری137

- ايفای نقش تنها درگاه  ارتباطي بين شهرداري و شهروندان 
- مدیریت فرآیند ثبت ، ابلاغ و ارجاع ، پیگیری تا انجام نهایی درخواستهای شهروندان                          
-  نظارت دقيق بر اجراء و صحت عمل ، بازرسي موثر و کار آمد از عملکرد تیمهای اجرایی  

ادامه مطلب
137 را بهتر بشناسيم

137 چیست؟
137 شماره تلفن 3 رقمی ساده ای است که متعلق به شهرداری نهاوند بوده و تمام شهروندان محترم نهاوندي می توانند برای تقاضای خدمات و یا اعلام درخواست در تمامی حوزه های اجرایی مربوط به شهرداری با آن تماس بگیرند.
 

ادامه مطلب
شرح وظایف سامانه 137

شرح وظایف:
استفاده از سامانه 137 در حوزه مدیریتی دارای برکات و فواید ویژه ای خصوصا در حوزه مدیریت شهری است که از جمله به ایجاد مرکز هدایت و کنترل، ساماندهی فوریت های خدمات شهری، شناخت مسایل و مشکلات مبتلا به مردم و برقراری پل ارتباطی بین شهرداری و شهروندان را می توان نام برد.
 

ادامه مطلب